SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

ZORGSECTOR

 

De beveiligers van S.A.M-Security zijn getraind om in lastige en vaak emotionele situaties op adequate wijze te handelen en worden tijdens de strenge interne opleiding al gescreend, waar zij het best kunnen worden ingezet.

 

Extra lesonderdelen en communicatie- trainingen zoals omgang met verbale en fysieke agressie zouden eigenlijk standaard in elke beveiligingsopleiding vertegenwoordigd moeten zijn, maar is bij ons een standaard gegeven.

Individuele opleiding

 

Indien noodzakelijk zal extra scholing, toegesneden op de omgang betreffende uw doelgroep, altijd en vanzelf-sprekend extra intern verzorgd worden.

 

Mede hierdoor zult u voor elke wens van beveiliging de juiste beveiger krijgen toegewezen, want iedere locatie, persoon, omgeving of object is uniek.

 

Wij vertellen u graag meer over de toegevoegde waarde welke goede beveiliging voor uw bedrijf kan hebben.

Controle bedrijfspanden

Sluit- en veiligheidsrondes

 

In het verlengde van vaste objecten kunt u bij ons ook terecht voor de uitvoering van binnen & buiten controleronden / opening en sluitronden / veiligheidsronden binnen deze gebouwen.

 

Bij deze werkzaamheden staat vooral het signaleren / alarmeren / rapporteren van afwijkende zaken die de veiligheid van mensen binnen de vaste objecten of de continuïteit van de betreffende organisatie in gedrang zou kunnen brengen centraal.

 

Wanneer het personeel naar huis is, loopt de surveillant een laatste ronde door het pand. Tijdens deze ronde wordt het bedrijf nauwkeurig gecontroleerd op het afgesloten zijn van ramen en deuren, ten onrechte in / en uitgeschakelde apparatuur, verlichting, lekkage, brandgevaarlijke situaties en dergelijke. Als alles veilig is, sluit hij / zij het pand af en activeert al dan wel of niet conform overeengekomen procedure het alarmsysteem. Ook hier werken onze medewerkers conform afspraken me klant. De uitvoerende werkzaamheden worden vooraf met u doorgesproken en vastgelegd in procedures / werkinstructies.

 

Openingsrondes

 

Hetzelfde principe geldt voor openingsrondes. Wanneer u 's ochtends arriveert, is de deur voor u geopend, het alarm uitgeschakeld, de verlichting aan en eventueel alle apparatuur aangezet. De surveillant kan indien dit

 

gewenst is, wachten totdat hij/zei zal worden afgelost door een van uw medewerkers.

 

Voordelen:

 

Uw pand wordt geopend en afgesloten door professionele mensen Slechts enkele sleutelhouders noodzakelijk Brand & inbraak gevoelige situaties worden vroegtijdig geconstateerd.

Hondenbrigade

 

Politietaken worden voor wat betreft veiligheid en ordehand- having steeds meer afgestoten in verband met bezuinigingen. Hierdoor neemt de vraag voorparticuliere beveiligers alleen maar toe. Soms kunnen deze werkzaamheden van een
karakter zijn dat beveiliging met begeleiding van honden noodzakelijk is.

 

S.A.M-Security kan uook hier van dienst zijn en werkt nauw samenmet beveiligers, die een ruime ervaring hebbenin de beveiligingswereld, als ook gecertificeerdhondengeleider zijn. 
Voor deze beveiligers ishet een sport om deze werkzaamheden samenmet hun hond goed uit te voeren en werken zealleen met honden, welke KNPV(Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging) zijn gecertificeerd.

CONTACT OPNEMEN

Minckelersstraat 2

6372 PP Landgraaf

Tel: +31 (0)45 535 15 50

 

In geval van onraad en/of calamiteiten:

T: +31 (0)6 30 32 75 52

VOL ONS

Twitter

Facebook

Google +

PROFIEL

S.A.M Security is een multidisciplinaire dienstverlener in beveiliging en wooncomfort voor zowel de institutionele als ook particuliere markt.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Powered by LifeBox24.com